لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند- روایت‌های ۱۰ نویسنده‌ی عرب-آمریکایی

لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند- روایت‌های ۱۰ نویسنده‌ی عرب-آمریکایی

کتاب‌باز
مروری بر کتاب «لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند». لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند- تجربه‌ی زندگی میان زبان‌های عربی و انگلیسی نویسنده: پائولین قلدس، خالد مطاوع و دیگران مترجم: بتول فیروزان ناشر: نشر اطراف نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۴۰۲ تعداد صفحات: ۱۹۲ شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۹۴۶۷۹ «لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند» مجموعه‌ی ۱۰ روایت از ۱۰ نویسنده‌ی عرب-آمریکایی است. عنوان فرعی آن که در ترجمه‌ی فارسی به آن افزوده شده «تجربه‌ی زندگی میان زبان‌های عربی و انگلیسی» است. نکته‌ی جالب در این کتاب این است که مترجم کتاب هم خود یک فرد «هایفن‌دار» است. مرحوم بتول فیروزان نیز خود یک فرد لبنانی-ایرانی به شمار می‌رفت. نسل‌های هایفن‌دار عموما به کسانی گفته می‌شود که پدر و مادر و یا نیاکان‌ آن‌ها به سرزمین جدید مهاجرت کرده‌اند، خودشان در سرزمین جدید به دنیا آمده و رشد کرده‌اند. تمامی ارکان فرهنگی سرزمین جدید را به خود…
Read More