زیر و زبر شدنم آرزوست

زیر و زبر شدنم آرزوست

سپهرداد
. . . . خاکستر؟ نه. خاکستر اسم درستی نیست.  باقی‌مانده‌ها... ته‌نشین... چیزهایی که بعد از یک دوره‌ی سکوت ته ذهن رسوب می‌کنند و گاه خیی سنگین‌اند، گاه خیلی خیلی چسبناکند. شکر خالص نیستند. نمک خالص هم نیستند. قروقاطی‌اند و چون سکوت است و آرامش و آب در لیوان در سکون، مزه‌ی تلخ و شیرین‌شان خیلی غلیظ است. راه حل؟ شاید توربولانس و هم خوردن و هم زدن و زیر و زبر کردن و زیر و زبر شدن... فعالیت بدنی هم خودش یک جور توربولانس در مقیاس خیلی کوچک است. دیشب که می‌خوابیدم به این فکر می‌کردم که امروز صبح سوار بر «کوشین» در جاده‌های خلوت و دم‌دار و شرجی و شبنم‌زده‌ی و پر از بوی برنج صبح زود به باقی‌مانده‌ها و ته‌نشین‌شده‌هایی که کاری هم نمی‌توانم باهاشان بکنم فکر…
Read More
طالبان و افغانستان از نمای نزدیک

طالبان و افغانستان از نمای نزدیک

کتاب‌باز
معرفی چند کتاب درباره‌ی شناخت طالبان در سایت وینش دو سال پیش: افغانستان به افسانه شبیه بود، اینکه طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شود. فارغ از حضور یا عدم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، تسلط دوباره طالبان بر آن کشور به‌نظر دیگر محال می‌رسید، حداقل از نظر ما که بیرون از آن کشور درحال شنیدن اخبار و دیدن ظاهر وقایع بودیم. اما آیا به قدرت رسیدن دوباره طالبان نتیجه یک توافق پنهان سیاسی بود؟ یا جدی و ریشه‌دار بودن پدیده‌ای به اسم طالبانیسم؟ اصلا طالبان چه کسانی هستند و دقیقا چه می‌خواهند؟ شاید پاسخ دادن به این سوال‌ها در این مقطع زمانی کار ساده‌ای نباشد، شاید در گذر زمان حقایق تاریخی بیشتری معلوم شوند اما مشاهدات امروز، مشاهداتی که از درون جامعه افغان صورت گرفته باشد، می‌تواند بخشی از پاسخ‌ها…
Read More