روایت یک تغییر سیاستی: تابعیت مادرانه

روایت یک تغییر سیاستی: تابعیت مادرانه

ارائه‌ها, چندرسانه‌ای, دیاران
ارائه‌ی فعالیت‌های چند ساله‌ی دیاران به عنوان یک سازمان غیردولتی در پیشبرد لایحه‌ی اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در آبان ماه سال ۱۳۹۸. در این جلسه تجربیات «انجمن دیاران» در جریان تصویب لایحه‌ی «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی»، ارائه شد:
Read More
مصیبت‌های بند شاهانه

مصیبت‌های بند شاهانه

یادداشت‌های مطبوعاتی
نگاهي به مساله تابعيت زنان افغانستاني با همسران ايراني در یادداشتی در روزنامه اعتماد مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰. می‌گویند به خاطر محمدرضا شاه بوده. بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی موسوم است به بند شاهانه. قانون تابعیت کشورها یا بر اساس خاک است یا بر اساس خون یا ترکیبی از خاک و خون. اما بند ۶ ماده ۹۷۶ تقریباً هیچ کدام نیست. یک امتیاز ویژه است به مردان ایرانی: هر زن خارجی به محض ازدواج با یک مرد ایرانی به صورت خودکار ایرانی می‌شود. می‌گویند بند ۶ ماه ۹۷۶ در متن اولیه‌ی قانون تابعیت ایران مصوب سال ۱۳۱۳ وجود نداشت. می‌گویند وقتی محمدرضا شاه در سال ۱۳۱۷ با ملکه فوزیه ازدواج کرد، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی ایران زیر سوال رفته بود. اصلی که می‌گفت مادر ولیعهد ایران الزاماً بایستی…
Read More