به خاطر یک سیم‌کارت ناقابل

به خاطر یک سیم‌کارت ناقابل

انتشارات
مصاحبه با روزنامه شرق پیرامون حق دسترسی به سیم‌کارت تلفن همراه برای مهاجران در ایران. مهاجر افغانستانی حتی اگر بیش از یک دهه اینجا زندگی کرده‌، مادر ایرانی داشته‌ یا حتی در ایران به دنیا آمده باشد با میزبانی بی‌نقصی مواجه نیست گرچه این مساله پای در انبوه مشکلات میزبان هم دارد. مصایب میهمانی و میزبانی  مصایب مهاجران افغانستانی در ایران کم نیست. فرقی ندارد با گذرنامه و از مبادی قانونی به ایران آمده باشند یا از شر طالبان گریخته، از مرزها گذشته و خود را به ایران رسانده‌باشند. مهاجر افغانستانی حتی اگر بیش از یک دهه اینجا زندگی کرده‌، مادر ایرانی داشته‌ یا حتی در ایران به دنیا آمده باشد با میزبانی بی‌نقصی مواجه نیست گرچه این مساله پای در انبوه مشکلات میزبان هم دارد مساله تحصیل تحصیل در…
Read More
افغانستانی یعنی دیگری

افغانستانی یعنی دیگری

یادداشت‌های مطبوعاتی
یادداشت منتشرشده در سایت دیاران در ۱۰ فروردین ۱۴۰۱. احسان علیخانی در سری جدید برنامه‌ی عصر جدید در سال ۱۴۰‍۱ بار دیگر به مهاجران افغانستانی حاضر در ایران توجه ویژه نشان داد. این بار علیرضا محمدی، کمدینی بود که به عنوان یک استعداد ویژه در میان مهاجران افغانستانی حاضر در ایران به روی صحنه‌ی برنامه‌ی عصر جدید آمد.استندآپ کمدی او پیرامون مشکلات و محرومیت‌های مهاجران افغانستانی در ایران و برخوردهای جامعه‌ی ایران با مهاجران بود. علیرضا محمدی اجرای خود را با تمرکز بر چشم‌های بادامی چهره‌اش (عنصر خاص قوم هزاره در افغانستان) شروع کرد. عنصری از هویتش که تا وقتی غیرافغانستانی به شمار بیاید برای مردم ایران جذاب و بامزه و یادآور سریال‌ها و حاکمان شرق آسیا به شمار می‌آید و وقتی می‌فهمند او افغانستانی است کلیشه‌های صدا و سیما را تکرار…
Read More