هنوز هم درگیر زمینیم!

هنوز هم درگیر زمینیم!

کتاب‌باز
در کتاب‌های تاریخ دوران مدرسه بارها در مورد شاهان مختلف و حکومت‌های هر کدام‌شان و حدود و مرزهای ایران در زمان هر سلسله خوانده‌ایم. یکی از مسائلی که شاید کمتر به آن پرداخته شده، مالکیت اعضای عادی جامعه بر اموال و به خصوص زمین‌های خود در هر یک از این دوره‌ها بوده است. اریک هوگلاند در کتاب زمین و انقلاب در ایران به یکی از بزرگ‌ترین تغییرات چند صد سال اخیر جامعه‌ی ایران یعنی شیوه‌ی مالکیت افراد عادی بر زمین‌های کشاورزی در ایران و اثرات جانبی آن تا وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران می‌پردازد. تغییری که اثرات آن تا سال‌ها قابل پیگیری است: اصلاحات ارضی. ایران سابقه‌ی حداقل ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی را دارد. ما در کتاب‌های تاریخ خودمان بارها در مورد شاهان مختلف و حکومت‌های هر کدام‌شان و حدود و مرزهای ایران…
Read More